Ali je pri Vas mogoče prav tako popraviti “oblikovne malenkosti”, kot npr. številčenje strani, osvežite kazala?

lektoriranje, oblika in izgled diplomske naloge  Tagano , , , Komentiranje onemogočeno
Če še nimate urejenega številčenja strani, vam poleg lektoriranja brezplačno oštevilčim tudi strani.
Ko pa v nalogi sprejmem spremembe (to pomeni, da v diplomski nalogi niso več videni popravki, ki sem jih kot lektorica naredila; seveda vam pošljem dva izvoda naloge – v enem so popravki še vidni, v drugem izvodu pa so ti popravki v nalogi že sprejeti - vam osvežim tudi kazalo).
 • Share/Bookmark

Kaj je in kako izgleda lektoriranje spletnih strani?

lektoriranje  Tagano , , Komentiranje onemogočeno

Lektoriranje spletne strani pomeni, da bo vaša spletna stran jezikovno pravilna. Vsebino spletne strani mi pošljete po elektronski pošti, nato vam jaz pošljem ponudbo in se dogovoriva za termin, do katerega boste imeli spletno stran zlektorirano.

Lektoriram s fukcijo sledi spremembam, tako da vidite vse popravke, ki sem jih v besedilo naredila. Če imate po tem še kakšno vprašanje ali popravek z vaše strani, se o tem z naročnikom lektoriranja seveda pogovoriva in najdeva skupno rešitev.

Vsebino spletne strani pa morate pred tem sestaviti in prav tako za izdelavo lepe spletne strani.

 • Share/Bookmark

Kaj je in kako izgleda tehnični pregled diplom?

lektoriranje, oblika in izgled diplomske naloge  Tagano , , Komentiranje onemogočeno
Tehnični pregled diplomske naloge pomeni, da mora biti vaša naloga v skladu s tehničnimi navodili oz. v skladu s Pravilnikom o pisanju diplomske naloge, ki ga določi oz. predpiše vaša fakulteta.
Za tehnični pregled diplomske nalogo je zelo pomembno dobro poznavanje Pravilnikov za pisanje diplomske naloge.

Tehnični pregled pri meni vključuje pregled: robov strani, velikost pisave, velikost naslovov, številčenje strani, številčenje poglavij, pregled izbire pisave, razmik med vrsticami, izgled zunanje in notranje naslovne strani, obojestransko poravnavo besedila. Tehnični pregled ne vsebuje navajanja in citiranja virov ter literature.
 • Share/Bookmark

Spletne povezave za lažje lektoriranje

lektoriranje, povezave o lektoriranju  Tagano , Komentiranje onemogočeno

Za natančno lektoriranje in prevajanje lahko uporabimo naslednje priročnike (spletna mesta):

Slovar slovenskega knjižnega jezika

Besede slovenskega jezika

Slovarček krajšav

Slovarji ZRC SAZU

Slovarji ekonomije

Slovar informatike

Davčni glosar

Slovarji medicine

Tehnični slovarji

Spletni terminološki slovar

Razvezani jezik

Jezikovni pripomočki Amebis

SLO-NEM in NEM-SLO

Če ima kdo od obiskovalcev predlog kakšne spletne strani, povezane z lektoriranjem, naj nam to sporoči in bomo to spletno povezavo uvrstili na našo spletno stran.

 • Share/Bookmark

Katere vse dokumente oz. besedila lektoriramo mi?

lektoriranje  Tagano , , , , Komentiranje onemogočeno

Besedil, ki jih lektoriramo, je mnogo in zaradi tega bomo v tej objavi našteli samo nekaj različnih vrst besedil (predvsem tiste, ki smo jim mi v preteklosti že lektorirali).

Pri nas je mogoče:

 • lektoriranje diplomskih nalog,
 • lektoriranje magistrskih nalog,
 • lektoriranje doktorskih disertacij,
 • lektoriranje spletnih strani,
 • lektoriranje seminarskih nalog,
 • lektoriranje knjig,
 • lektoriranje zbornikov,
 • lektoriranje biltenov,
 • lektoriranje publikacij,
 • lektoriranje oglasnih sporočil,
 • lektoriranje časopisov,
 • lektoriranje revij,
 • lektoriranje katalogov …

Poleg lektoriranja ponujamo tudi prevajanje v nemški in angleški jezik. Najpogostejša besedila, ki jih prevajamo, so:

 • prevajanje povzetka diplomske naloge v angleški jezik,
 • prevajanje povzetka magistrske naloge v angleški jezik,
 • prevajanje povzetka diplomske naloge v nemški jezik,
 • prevajanje povzetka magistrske naloge v nemški jezik.
 • Share/Bookmark

Lektoriranje in kdo je lektor

lektoriranje  Tagano , Komentiranje onemogočeno

Lektoriranje pomeni popravljanje slovničnih, pravopisnih in slogovnih napak, ki jih pomotoma ali iz nevednosti ustvari avtor diplomske naloge ali besedila.

Lektor je oseba, ki besedilo pregleda in popravi vse morebitne slovnične, pravopisne ter slogovne napake. Lektor je običajno profesor ali profesorica slovenskega jezika.

Več informacij na temo lektoriranje in lektorjev najdete v ostalih objavah na spletni strani “Lektoriranje besedil in lektoriranje diplomsklih nalog“.

 • Share/Bookmark

Blog Lektoriranje diplom in besedil | Zagotavlja SiOL | O Sistemu | Tema: GlossyBlue
RSS vnosi RSS Komentarjev Prijava